"Člen investiční skupiny se smyslem pro obchod."
Investor Login

PROČ PE&VC Partners Group SE

PEVCP Group SE jako česká společnost s mezinárodním rozsahem dokonale
rozumí potřebám českých i mezinárodních investorů.

Nabízíme ojedinělý a zcela osobitý přístup ke každému fondu, investorovi, klientovi a jsme dlouhodobým promotérem a partnerem těchto. Jsme zde, abychom spojovali příležitosti, dávali dlouhodobou udržitelnost a smysl jednotlivým projektům, stejně jako propagovali a promovali jednotlivé fondy na poli jejich působnosti. Jsme partnerem na poli zprostředkování kontaktů, příležitostí, pořádáme semináře za účasti vlád s mezinárodním prvkem a jsme zaměřeni zejména na poradenství a tvorbu smluvních zakotvení, rovněž jako na udržitelnost projektů. 

Pracujeme s KNOW-HOW jednotlivých partnerů skupiny, které bylo vytvořeno na základě generačních zkušeností tradičních investičních uskupení, převážně rodinného charakteru. Vše s důrazem na unikátní systém 360ti stupňového řízení řešeného portfolia či investičního projektu a především na vzájemnou synergii dílčích investorů.

Mezi jednotlivé příležitosti, jež našim partnerským fondům nabízíme, je zejména:

 • Osobitý přístup
 • Dlouhodobé zkušenosti v oblasti zakládání a řízení fondovních struktur
 • Daňového plánování
 • Zkušenosti z oblasti bankovnictví
 • Vyhledání vhodných záměrů pro konkrétní naplnění cílů každého investora

Řídíme se informacemi, o kterých víme, že se na ně můžeme spolehnout a dosahování našich cílů nám pomáhá instinkt zkušených odborníků a matadorů v oblasti fondovních strukturací, akvizic a investičních záměrů.

Naše přednosti

  Díky tomu, že jsme globální společností privátního charakteru, dovedeme portfolio nabízených produktů a služeb flexibilně přizpůsobit potřebám klientů či investorů a to bez zdlouhavých schvalovacích procesů.

  V případě individuální poptávky ze strany investora po určitém specifickém produktu, reagujeme zpravidla v rozsahu několika dnů, a to na základě pobočkové a partnerské sítě skupiny. Jedná-li se o investici do jiných aktiv, než na která se specializujeme, obvykle uspokojíme tuto poptávku špičkovými produkty našich přímých investičních partnerů.

  Důvěra je klíč ke spolupráci, kterou stavíme na systému nadstandardních vazeb s důrazem na vybudování důvěry mezi našimi pracovníky a investorem. Důvěru vnímáme jako nejcennější aktivum, jímž může finanční instituce disponovat a bez které nemůže existovat.

  Díky našemu unikátnímu online systému a privátnímu přístupu prostřednictvím online aplikace mají naši partneři k dispozici veškerá svá data přímo a online na svém účtu nebo si je mohou vyžádat skrz svého privátního poradce. 

  K tomu všemu se váže rychlá nabídka špičkových moderních investičních produktů, které jsou k dispozici našim klientům a partnerům po celém světě, a to bez jakéhokoliv investičního omezení.

  Neustále usilujeme o vysokou míru informační otevřenosti, a to jak při podávání zpráv o výkonnosti s námi kooperujících fondů pomocí vlastních vyvíjených online aplikací, tak při prezentaci našich finančních výkazů.

  Toto pravidlo platí nejen v dobrých časech, kdy trhy rostou, vše se daří a není těžké prezentovat úspěchy, ale zejména v dobách nepříznivých, které zákonitě patří k vývoji na finančních trzích. Jsme přesvědčeni, že právě tehdy je pravidelná a otevřená komunikace s klienty a obchodními zástupci pro udržení vzájemné důvěry nejdůležitější.

  PE&VC Partners Group je privátní nezávislá společnost nenáležící do žádné bankovní či pojišťovací skupiny, což přináší našim klientům a obchodním zástupcům zřejmé výhody. 

  Při výběru investičních společností, jejichž fondy zařazujeme do našeho produktového portfolia, nejsme omezeni na společnosti v rámci jakéhokoliv kapitálového propojení a můžeme se zaměřit pouze na kvalitu produktů a služeb, které nabízejí, a na potenciál nově vzniklých synergických efektů. 

  Naše nezávislost nám umožňuje pro klienty vyjednat nejlepší možné podmínky v zamýšlené investici a poskytovat velmi individuální přístup.