"Člen investiční skupiny se smyslem pro obchod."
Investor Login

Naše strategie

Preferujeme většinový podíl a investora s manažerskou kontrolou, avšak se zachováním tradičních hodnot společnosti a klíčových lidských zdrojů pro vzájemnou budoucí spolupráci. 

Vedení společnosti

Za investicí vidíme řízený obchodní růst.

Investujeme do společností, které vnímáme a vyhodnotíme jako bezpečnou investici. Vycházíme z našich generačních zkušeností. Ke každé akvizici přistupujeme obezřetně a zodpovědně vůči našim investorům. 

Abychom získali a udrželi důvěru našich partnerů, nastavujeme spolupráci s akcentem na vysokou stabilitu, jaké lze jen ve světě investic dosáhnout. Proto vždy upřednostňujeme investičně - konzervativní přístup. Rizikových a spekulativních obchodů se neúčastníme.

ONDŘEJ HOLICKÝ | Člen představenstva

S našimi partnery se setkáváme a společně komunikujeme na denní bázi. Mnozí z našich partnerů se aktivněpodílejí na řízení a rozvoji akvizovaných společností a pomáhají jim tak k exponenciálnímu ekonomickému růstu. Jako první zjišťujeme potřeby a požadavky ze strany našich investorů a hledáme vhodná řešení, následuje právní a hospodářky ekonomická analýza doprovázená nabídkou akvizice. Našimi partnery k ohodnocení investic a podniků určených pro akvizice a vstup do FKI jsou přední renomované a celosvětově uznávané společnosti spolu s bankovními institucemi, které jsou oporou naší společnosti.

Prostřednictvím investic, vývoje, našich kontaktů a zkušeností, lidských zdrojů a správného nastavení dlouhodobého obchodního záměru jsme schopni pravidelně posilňovat know-how našich partnerů a jednotlivých společností. To budujeme na základě investic do rozvoje společností a jejich technologického vybavení. Věříme, že rozvoj a modernizace portfolia našich společností je jedním ze zásadních kroků, jak zajistit prosperitu, dlouhodobý růst a zároveň tak posilovat jedinečnost Know-How našich společností.

Prostřednictvím sítě podniků spadajících do portfolia fondů, se kterými spolupracujeme, vytváříme jedinečné a synergické propojení všech subjektů, čímž zvyšujeme konkurence schopnost a posilujeme základy celého systému. Věříme, že ucelený systém portfolia našich společností buduje dostatečně silné základy, na kterých tvoříme a zvětšujeme odolnost našich partnerů, respektive společností, na nepřízně globálního trhu a politických hrozeb. Ve schopnostech naší společnosti držíme možnosti, které zcelujeme s našimi partnery.

Investiční zaměření

Naší misí je dlouhodobá udržitelnost jednotlivých projektů, investičního záměru jednotlivých fondů a našich partnerů.

Jsme hrdým partnerem fondů a jejich cílů, jež se snažíme maximálním úsilím podporovat a dodávat jim punc jedinečnosti. V dnešní stále vzrůstající poptávce po vyhledávání vhodných investičních záměrů, stejně ale jako vyvarování se nebezpečí méně kvalifikovaných pracovníků jednotlivých fondů a investorů.

V současné době různorodosti jednotlivých nabídek, a zejména po zkušenostech z nedávné historie, jsme přesvědčeni, že jsme nalezli řešení, jímž bychom rádi přispěli nejen fondům jako takovým, ale i jejich klientům a investorům.

Máme zájem na dlouhodobé udržitelnosti a podpoře vizí jednotlivých fondů a jejich záměrů, abychom společným úsilím vypracovali schéma, jež překoná jednotlivé propady trhů a bude podporovat vzrůstající ekonomiku podniku a fondu namísto náchylnostem k jejich ekonomickým výkyvům.

Do jakého portfolia investujeme

  • Exportně orientované výrobní podniky s vlastním produktem nebo s vysokou kvalitou nabízené práce
  • Společnosti podhodnocené díky krizím v oboru, případně kvůli mimořádným vlivům
  • Společnosti v reorganizaci či insolvenci
  • Společnosti s restrukturalizačním nebo růstovým potenciálem
  • Společnosti vhodné pro posílení tržní pozice firem v našem portfoliu
  • Oportunistické akvizice (odvětvím i oborově)

Jaká jsou naše investiční kritéria

  • Tržby společnosti 5–200 milionu EUR
  • Hodnota projektu do 100 milionů EUR
  • Preference většinového podílu s manažerskou kontrolou
  • Potenciál udržitelného zhodnocení ve středně/dlouhodobém horizontu

Jaký je náš přístup k investici?

Abychom získali a udrželi důvěru našich partnerů, nastavujeme spolupráci s akcentem na vysokou stabilitu, jaké lze jen ve světě investic dosáhnout.
Proto vždy upřednostňujeme investičně - konzervativní přístup. Rizikových a spekulativních obchodů se neúčastníme.

JAK PŘISTUPUJEME K AKVIZICÍM FIREM?

JAK ELIMINUJEME RIZIKO?

JAK PŘISTUPUJEME K AKVIZICÍM FIREM?

Vybíráme-li podniky pro investiční příležitosti za účelem jejich následné evaluace, jsme plně srozuměni s jejich ekonomickou situací, stejně jako ekonomikou provozu a jejích potřeb. Spolupracujeme zde s nejznámějšími partnery na mezinárodním trhu a ke každému rozhodnutí předchází důkladná fundamentální analýza.

Než vstoupíme do partnerského smluvního vztahu s oceňovaným podnikem nebo společností, fondu odprezentujeme jednotlivá úskalí takového rozhodnutí a následně si za takovým rozhodnutím neseme odpovědnost.

Naše metodika práce spočívá v tom, že vybíráme podniky a společnosti, jak na základě osobních doporučení a znalosti místního, evropského trhu i trhů třetích států, kde máme dlouholeté zkušenosti a osobní zázemí, jež následně dokážeme velmi přesně ekonomicky „Rozebrat“ do posledního šroubku a rozpoznat tak případný potenciál dalšího růstu, zvýšení prodejů, expanze na zahraniční trhy nebo zvýšení kredibility společnosti za účelem jejího prodeje.

JAK ELIMINUJEME RIZIKO?

Naší neustálou snahou je zajistit co nejnižší míru rizika. Při budování portfolia využíváme několik funkčních strategií ve vzájemné kombinaci. 

Vyhledáváme příležitosti z rozličných oborů a investice směřujeme do společností v různých vývojových fázích. Naše dividendová část portfolia je postavena na společnostech, které nabízí stabilní a atraktivní zisk. Již prošly restrukturalizačním procesem a dlouhodobě prokazatelně fungují. Růstová složka portfolia je pak tvořena nákupem akvizic, u kterých lze předpokládat úspěšný proces reorganizace a jejich budoucí růst, a to na základě předem sestaveného „business modelu“, který je sestaven strategií 360 stupňové synergie zapojených subjektů.

Všechny tyto procesy jsou součástí naší komplexní strategie. Smysl spatřujeme v nákupu strategicky výhodných podniků, které se mohou stát součástí oborové skupiny našeho portfolia. Akvizičními či organickými investicemi budujeme kolem těchto podniků celé platformy, které slouží dalším cílům, jako je posílení pozice na trhu našich firem či zajištění jejich vzájemných synergií ve zmíněné unikátní investiční matici.