"Člen investiční skupiny se smyslem pro obchod."
Investor Login

Správa a akvizice společností

v portfoliu partnerů PE&VC Partners Group SE

 • V rámci našich partnerů a jejich firem v portfoliu zajistíme jejich správné vedení a rozvoj
 • Před samotnou akvizicí vedeme jednání s majiteli společností a nastavujeme vhodný společný model
 • Zajistíme právní a ekonomickou due diligence akvírované společnosti
 • Postaráme se o administrativní a právní úkony od začátku až do konce akvizice
 • Staráme se o komunikaci s investory do fondů v našem portfoliu
 • Aktivně se podílíme na řízení společností našich partnerů
 • Naším zásadním úkolem je ekonomická prosperita společností v portfoliu
 • Fondům poskytujeme naše dlouholeté zkušenosti s našimi partnery
 • Jsme ochotní zajistit fondům pohodlný vstup na většinu světových finančních trhů
 • Součástí našich služeb je i přehledný reporting
Kontaktujte nás

Našimi klienty

jsou zpravidla

 • privátní investiční fondy
 • nároční privátní klienti
 • zavedené nadace
 • nadnárodní korporace
 • institucionální klienti

SPOLEČNOSTI RŮZNÝCH
VELIKOSTÍ

FYZICKÉ OSOBY

STÁTY A JEJICH
APARÁTY

Právnické osoby jsou pro nás důležitou skupinou, které nabízíme naše služby v plném rozsahu. Upřednostňujeme přímou komunikaci a diskrétní jednání. Přizpůsobíme se obchodnímu plánu našeho klienta a nastavíme fondy dle jeho přání.

Ke každému klientovi přistupujeme s nejvyšším zájmem o profesionální spolupráci. Vstup do portfolia fondů nabízíme fyzickým osobám dle platných legislativních požadavků země našeho působení.

Našimi klienty jsou státní instituce a vládní zřízení, které mají zájem efektivně pracovat se svými financemi. Všem aparátům nabízíme ucelenou škálu služeb takříkajíc na klíč. Výsledkem naší spolupráce je hospodářský růst dané země.

Služby v rámci správy společností

Corporate Governance

V rámci služby corporate governance nabízíme našim klientům a partnerům manažerský systém řízení společností v portfoliu fondů našich partnerů. Při naší správě se intenzivně zaměřujeme na dlouhodobé, ale i krátkodobé cíle akvírovaných společností. Do námi ovládaných společností se snažíme vdechnout pozitivní energii a se současným vedením hledat nové a stabilní příležitosti. Našim přesvědčením je využívat naplno potenciálu stávajícího personálního obsazení a podle toho se snažíme přistupovat k zaměstnancům, kteří se podílejí na ekonomického růstu našeho portfolia.

Právní a daňové poradenství

Věříme, že být součástí něčeho velkého, znamená být obklopen především dobrými lidmi. Věříme, že jsme poskládali team matadorů, jež je zcela oprávněn zasáhnout přesně tam, kde jiní již narazí. Náš team je tvořen převážně z řad odborníků s určením právě na problematiku právního rámce, daňových otázek, auditu a bankovnictví. Je mnoho způsobů, jak nastavit investiční politiku každého fondu jako celku a samozřejmě každého jednotlivého investora. My jsme se rozhodli jít cestou tvorby vlastního interního teamu namísto neustálého outsourcovaného přístupu. Jsme součástí velkého uskupení právníků, advokátů, daňových poradců, auditorů, účetních, bankéřů a celé toto compliance oddělení je k dispozici každému našemu klientovi, stejně jako investorům.

Fúze a akvizice

 1. Fúze společností a podniků je jedna z našich domén. Abychom docílili tíženého výsledku, a sice maximálního zhodnocení za stálé udržitelnosti podniků při současném fungování a managementu, je zapotřebí správného rozhodování ve správnou chvíli.
 2. Akvizicí podniku máme, namysli koupi části nebo celku společnosti jakožto nabytí podílu dané společnosti. V případě, že se jedná o nabytí podílu společnosti, přejímáme tak řízení a aktivní správu nad společností.

Které další
služby nabízíme
v rámci

správy a akvizic

1Úvodní zpracování dlouhodobé strategie spol. na základě cílů a představ klienta
2Příprava a zpracování formálních náležitostí investic ve společnosti
3Analýza a správa rizik ve společnostech
4Reporting partnerům za užití CRM systému, individualizovaný report na pravidelné bázi i na základě mimořádných situací
5Kontrola nad podáváním přehledových zpráv příslušnému dohledovému orgánu
6Optimalizace strategického nákupu, logistiky a nákladů spol.
7Vedení účetnictví a daňové poradenství spolu s daňovou optimalizací
8Personální poradenství, styk s veřejností a zaměstnanecká stabilita
9Propagace společnosti a obchodní rozvoj spol. v tuzemsku i zahraničí

Služby, které poskytujeme v rámci správy a akvizic společností, jsme plně připraveni nastavit dle společné dohody s našimi klienty, a to individuálně k parametrům samotné správy společnosti, akvizice nebo investice.