"Člen investiční skupiny se smyslem pro obchod."
Investor Login

Poradenství při zakládání

fondů a investičních společností

 • Mezi naše aktivity patří poradenství při zakládání i správě fondů kvalifikovaných investorů
 • Našim klientům pomůžeme a poradíme jak založit a jak spravovat fondy kvalifikovaných investorů
 • Poradíme jak nastavit investiční procesy, vytvořit investiční strategie a zajistit úspěšnou komunikaci s regulatorními orgány
 • Výběr vhodných investičních strategií zajišťujeme nejen širokou nabídkou služeb skupiny PEVCP GROUP, ale také spoluprací s řadou investičních partnerů

S čím Vám můžeme pomoci?

poradenství při Vytváření
a zakládání Fondů
 • Při zakládání fondů kvalifikovaných investorů či při zakládání investiční společnosti postupujeme vždy na základě souladu našich dlouholetých zkušeností i přání klienta.
 • Pomůžeme vám připravit veškeré formální náležitosti a dokumenty pro založení fondu či společnosti a provedeme vás licenčním řízením před Českou národní bankou či jiným mezinárodním orgánem.
 • Navrhneme pro vás také optimální strukturu fungování fondu či společnosti a pomůžeme vám vše úspěšně nastavit, zprovoznit i dlouhodobě efektivně spravovat. 
poradenství při Zakládání
investiční společnosti

  Nabízíme komplexní pomoc, která lze vždy upravit podle vašich přání a potřeb. Poradíme vám:

 • Jak získání povolení pro činnost fondu či investiční společnosti.
 • Jak vyřídit veškeré náležitostí spojené se založením společnosti.
 • Jak na zápis společnosti či fondu dle požadovaných regulí.
 • Jak postupovat při jednání u auditora, depozitáře a s dalšími orgány.
poradenství při
Administraci Fondů
 • Doporučíme Vám, na koho se obrátit jako na administrátora Vašeho investičního fondu.
 • Poradíme Vám jak vyřešitstarosti spojené s fungováním a administrací fondu a pomůžeme vám s komunikací s příslušnými orgány i s přípravou strategií.
 • Podobné služby nabízíme také investičním společnostem.

Které služby nabízíme
v rámci 

poradenství při zakládání fondů

1Právní poradenství a poskytování právních služeb
2Vyřizování reklamací investorů
3Jednání  s depozitářem
4Vedení účetnictví i plnění daňových a jiných povinností
5Plnění AML / Compliance povinností
6Nabízení cenných papírů vydaných fondem vhodným zájemcům
7Správa dalších jednotlivých majetkových hodnot

Služby, které poskytujeme k administracím fondů, jsme plně připraveni nastavit dle společné dohody s našimi partnery, a to individuálně k parametrům samotné akvizice nebo investice.

Jsme tu výhradně pro vás

Veškeré úkony vztahující se k poradenství při zakládání fondů podléhají individuálnímu nastavení. Vzhledem k dohodám s klientem je možnost modifikovat jednotlivé úkony individuálně k potřebám klientů a partnerů.

kontaktní formulář