"Člen investiční skupiny se smyslem pro obchod."
Investor Login

Představení společnosti

Jsme hrdým partnerem fondů, jak retailových, podílových, nemovitostních, tak kvalifikovaných investorů se zaměřením na Private Equity. Naší činností je zejména vyhledávání vhodných partnerů, stejně jako korporátních investorů a investičních příležitostí za účelem dlouhodobé udržitelnosti a nadprůměrných zisků. Zisky jsou důležité a v očích mnohých nejdůležitějším ukazatelem a měřítkem úspěchu, avšak řízený růst a manažerská kontrola a správa společně s diverzifikací portfolia s důrazem na maximalizaci zisků je ve společnosti PE & VC Partners Group SE tou správnou hodnotou, jíž se řídíme.

Náš přístup je zcela ojedinělý v čím dál vzrůstajícímu počtu jednotlivých fondů a naše partnery si po důkladné analýze vybíráme. Nechceme být zastáncem hrubé honby za maximálními zisky, ale dlouhodobá udržitelnost je pro nás rovněž důležitá.

Jsme přímým zprostředkovatelem a spojujícím subjektem na poli akvizic a naší misí je podporovat a udržovat dlouhodobé vztahy a podporovat jednotlivé fondy v oblasti marketingu, vyhledávání investičních a akvizičních příležitostí, stejně jako dlouhodobá udržitelnost portfolia.

Za naše partnery zprostředkováváme komunikaci s bankami, administrativní péči, fundamentální analýzu a ohodnocování jednotlivých příležitostí stejně jako samotné poradenství. Máme bohaté zkušenosti se zakládáním fondovních struktur, stejně jako se samotným řízením fondů a jejich správou. Vzhledem k cílům naší společnosti však nevykonáváme přímý dohled, správu ani administraci fondů, tyto však podporujeme a naplňujeme tak s naprostou jistotou a spolehlivostí naše vize a cíle jednotlivých fondů.

THOMAS BLAHO | Člen dozorčí rady

Naše aktivity

Poskytujeme více než jen kapitál.

Naše aktivity pokrývají širokou škálu průmyslových odvětví v podnikatelských subjektech zaměřených na investiční a obchodní růst. Spolu s našimi partnery se zaměřujeme na akvizice společností, investice do realit a jiných podnikatelských subjektů s potenciálem ekonomického růstu a stability.

Investujeme pouze tam, kde vidíme silné základy a růstový potenciál.

Naším cílem je přimět společnosti, aby investovaly do silnějších synergických strategií – „Transformace dosavadních hranic“.

Když plníme důležitou roli při investiční pomoci firmám ve skupině a při realizaci jejich růstového potenciálu, odhalíme nejprve jejich skutečné hodnoty a identifikujeme potenciál pro velké nadnárodní firmy. Zvyšujeme výkon firem nejen pomocí poskytnutého kapitálu, ale také novým obchodním modelem s důrazem na partnerské synergické efekty a provozní podporou silných řídících týmů.

Co je přínosem naší skupiny

a na co klademe důraz?

RŮSTOVÝ POTENCIÁL SPOLEČNOSTÍ
V PORTFOLIU ZAJISTÍME FORMOU

Vnitřního a vnějšího auditu

Pílivem investic do rozvoje

Nastavení výkonného obchodního modelu

Zapojení do synergického obchodního modelu

Nastavení proaktivního řídícího týmu

NÁŠ PŘÍSTUP POMÁHÁ FIRMÁM

Rozvíjet klíčové podniky

Zahajovat nové iniciativy

Provádět transformační akvizice

Modernizovat technologie a systémy

V RÁMCI NAŠÍ SKUPINY POSKYTUJEME SPOLEČNOSTEM PRIMÁRNĚ STRATEGICKÉ PORADENSTVÍ V OBLASTI

Operačních vylepšení včetně růstu výnosu

Strategie nákupu

Rozvoje současného či nového vedení

Optimalizace IT problematiky dle současných trendů

Energetiky

Případně i zaměstnanecké zdravotní péče

Historie skupiny

PE&VC Partners Group SE

Kořeny naší společnosti sahají až do roku 2008, kdy naši jednotliví zakladatelé a partneři spolupracovali v oblasti investičních akvizic, investičního bankovnictví, správy fondů, marketingu a investičních start-upů, aby sdíleným úsilím vypracovali metodiku práce, jež má za výsledek zcela jedinečný a osobitý přístup k jednotlivým partnerům, investorům, klientům a zejména cílům každého z nich.

Posledních 10 let jsme tvrdě pracovali na zdokonalování přístupu a jednotlivých procesech, a to za účasti místních i zahraničních vlád a ministerstev, jako například Ministerstva pro místní rozvoj, Ministerstva zahraničních věcí, Generálního finančního ředitelství, rovněž jako pořádání vzdělávacích seminářů za účasti těchto i soukromoprávních subjektů pro investiční a daňovou problematiku zaměřenou především na retail.

Jsme hrdými členy mnoha akvizičních, investičních, bankovních i soukromoprávních asociací a naše mise je být dlouhodobým partnerem a vzdělávací institucí za účelem podpory zejména jednotlivých fondů.