"Člen investiční skupiny se smyslem pro obchod."
Investor Login

PORADENSTVÍ PŘI ZAKLÁDÁNÍ FONDU

Neváhejte a založte si vlastní fond kvalifikovaných investorů a zhodnoťte svá aktiva. Poradíme vám jak založit a spravovat fondy kvalifikovaných investorů.

Zjistíte jak nastavit investiční procesy, vytvořit investiční strategii a pomůžeme vám zajistit úspěšnou komunikaci s regulatorními orgány.

SPRÁVA PORTFÓLIA

Specializujeme se především na finanční aktiva, spravujeme však i některá alternativní aktiva. 

Fondům poskytujeme naše dlouholeté zkušenosti s investičními trhy. Můžeme zajistit jejich pohodlný vstup na většinu světových finančních trhů. Součástí našich služeb je i přehledný reporting.

PRIVATE PLACEMENT MARKET (PPM)

Naše služby stojí na rozsáhlé síti investičních partnerů a jejich i našich vlastních prodejních kapacitách.

Vše funguje na základě našeho jedinečného distribučního systému. Orientujeme se také na zahraniční fondy, kterým usnadňujeme vstup na český i evropský trh.

PORADENSTVÍ PRO FKI

Na poli Fondů Kvalifikovaných Investorů vám dovedeme poradit s veškerými důležitými otázkami - například jak vstoupit na veřejné trhy, jak si poradit s fundraisingem nebo na co dávat pozor při přijímání nadnárodních i institucionálních investorů.

PE&VC PARTNERS GROUP

Video o společnosti

Naše strategie

Za investicí vidíme řízený obchodní růst.

Ve společnostech, do kterých investujeme, zásadně preferujeme většinový podíl spolu s manažerskou kontrolou, avšak se zachováním tradičních hodnot společnosti a klíčových lidských zdrojů.

Požadavky a zájmy našich klientů jsou na prvním místě, a proto vedeme jednání takovým způsobem,který povede k absolutní spokojenosti všech stran. Akvizice společnosti nemusí být jednoduchý proces, proto se snažíme hladce provést investory celou akvizicí od úplného začátku, prvotního obchodního jednání s fondem v našem portfoliu, až po právní a notářské služby vázající se ke vstupu do fondu. Samozřejmostí našich služeb je aktivní komunikace s investorem během i po ukončení jeho investičního období. Všem našim klientům dáváme na výběr a nasloucháme jejich přáním.

Ve chvíli, kdy začneme spravovat některou ze společností, začíná naše práce na rozvoji firmy. Naší prioritou je neustálá aktivita na firemním zušlechťování spolu s vrcholným vedením společnosti. Ve společnostech, kde chybí personální obsazení, využijeme našich personálních partnerů a dosazujeme odborně zaměřené zaměstnance. Na začátku je našim cílem motivovat všechny členy týmu a vytvořit pro všechny dosažitelné a dobře ohodnocené cíle. Díky dlouholetým zkušenostem a odbornému vzdělání našich kmenových zaměstnanců a našemu obchodnímu cítění, dosahujeme stabilních a rostoucích výsledků. V této chvíli je naplněna jedna z mála našich misí.

K akvírovaným společnostem přistupujeme s největší obezřetností a citem k současné situaci ve firmě. Našim zájmem, ale i zájem investorů je, aby společnost produkovala nejlepší možné výsledky. Abychom zajistili stabilní růst společnosti, vybíráme jen takové portfolio, které lze vzájemně dodavatelsky propojit do celkové synergie společností a řadově tak posilujeme všechny části uceleného řetězce.

Již na začátku, kdy provádíme due diligence společnosti a později personální audit, si uvědomujeme, že lidský faktor je jedním ze základních kamenů firmy. Našim zájmem je erudovat stávající zaměstnance, naslouchat vedoucím pracovníkům a nastavovat silný obchodní plán podepřený kvalitním pro-klientských servisem a výrobky. Globální rozvoj a rychlý vývoj a potřeby trhu nás nutí k technologickému rozvoji, proto jsou naší výsadou investice do technologického rozvoje, vědy a výzkumu. Jen to dokáže zajistit konkurenceschopnost našich společností.

O nás

Specializujeme se na rozvoj svého privátního firemního portfolia s důrazem na

Synergické partnerské obchodní vazby.

Společnost vznikla v roce 2018 pod názvem PE & VC PARTNERS GROUP SE, jako „Market leader“ v rámci privátního investičního uskupení PEVCP GROUP, jejíž investoři a partneři působí na mezinárodních finančních trzích již celé generace.

Ve svých počátcích se partneři skupiny PEVCP GROUP specializovali na rozvoj svého privátního portfolia s důrazem na „Synergické partnerské obchodní vazby“, a to především v oblasti obchodování s unikátními produkty trendových technologií či souvisejících výrobků. 

Nyní se soustředí na prohlubování „Synergie investičních vazeb“, a to na principech Private Equity či Venture Capital, v podobě obchodování s akciemi, v otázce firemních financí a zejména v oblasti obhospodařování individuálních portfolií investičních celků a managementu společností v portfoliu či distribuci privátních investičních fondů.

V současné době jsou členové skupiny a skupina PEVCP GROUP s čistým objemem obhospodařovaných aktiv v hodnotě řádů mld. USD jedním z rychle se rozvíjejících a nezávislých investičních manažerů Centrální Evropy, a to především díky rozsáhlé partnerské investiční bázi. Významné synergie z tohoto postavení na globálním trhu umožňují naší společnosti poskytovat služby na vysoké, a především privátní úrovni.

  • ŘÍDÍME NAŠE PORTFOLIO SPOLEČNOSTÍ
  • POMÁHÁME RŮST FIRMÁM
  • ŘEŠÍME POTŘEBY INVESTORŮ
  • SYNERGICKY PROPOJUJEME SPOLEČNOSTI
Investujeme tam, kde si sami zajistíme vysoký výnos a tam kde máme hrozby pod kontrolou.
Zjistit více

Proč PE&VC PARTNERS Group

Synergie 360° je pramenem naší filozofie.

PE&VC Partners Group SE jako česká společnost s mezinárodním rozsahem dokonale rozumí potřebám českých i mezinárodních investorů. Pracuje s know-how jednotlivých partnerů skupiny, které bylo vytvořeno na základě generačních zkušeností tradičních investičních uskupení, převážně rodinného charakteru. Vše s důrazem na unikátní systém 360 stupňového řízení řešeného portfolia či investičního projektu a především na vzájemnou synergii dílčích investorů.

Zjistit více

Naše služby

Kvalita a úroveň služeb naší společnosti se opírají o odbornou erudici týmu, o zázemí skupiny PEVCP GROUP a jejích partnerů,s více než desetiletou zkušeností s péčí o svěřené peníze a investice. Produktová nabídka fondů společnosti PE &VC PARTNERS GROUP SE je součástí portfolia služeb wealth managementu skupiny PEVCP GROUP pro náročné klienty.

Specializujeme se jak na privátní fondy zaměřené na péči o majetek s jasně vymezenou investiční a obchodní politikou několika individuálních investorů v předem nasmlouvané synergii, tak na veřejně nabízené fondy podporované renomovanými finančními skupinami.

Zabezpečíme zprostředkování úvodního nastavení a vzniku fondu s ohledem na záměry investora i komplexní portfolio činností během jeho života.

Zjistěte více o našich službách

PORADENSTVÍ PŘI
ZAKLÁDÁNÍ FONDŮ

Neváhejte a založte si vlastní fond kvalifikovaných investorů a zhodnoťte svá aktiva.

Poradíme vám jak založit a spravovat fondy kvalifikovaných investorů. 

Zjistíte jak nastavit investiční procesy, vytvořit investiční strategii a pomůžeme vám zajistit úspěšnou komunikaci s regulatorními orgány.

Zjistit více

SPRÁVA A AKVIZICE SPOLEČNOSTÍ

Investičním fondům pomáháme růst, správně investovat a investorům vybrat správné řešení. 

Aktivně se podílíme na řízení společností v portfoliu našich partnerů. 

Naše služby zahrnují proces od ohodnocení společností až po vstup do fondu či následný exit. 

Společnosti v našem portfoliu nabíjíme novou energií. 

Zjistit více

PRIVATE PLACEMENT
MARKET (PPM)

Portfoliu fondů našich partnerů hledáme vhodné partnery a usnadňujeme jim tak vstup na český i evropský trh. 

Naše služby stojí na rozsáhlé síti investičních partnerů a jejich i našich vlastních prodejních kapacitách. Vše funguje na základě našeho jedinečného distribučního systému. 

Zahraničním fondům usnadňujeme vstup na český i evropský trh.

Zjistit více

PORADENSTVÍ PRO FKI

Pomáháme hledat odpovědi na nejrůznější otázky našich partnerů, investorů a přátel. 

Na poli FKI vám dovedeme poradit s veškerými důležitými otázkami, jako jsou například témata, jak vstoupit na veřejné trhy, jak si poradit s fundraisingem nebo na co dávat pozor při přijímání nadnárodních i institucionálních investorů.

Zjistit více
Kontaktujte nás

Pro bližší informace nás můžete kontaktovat prostřednictvím telefonu +420 540 112 567 v době od 9:00 do 17:00.

Sjednejte si schůzku